Úplné znění Územního plánu Doubravy po změně č. 2

Změna č. 2 Územního plánu Doubravy nabyla účinnosti 20. 2. 2023.

Úplné znění územního plánu po změnách je k dispozici k nahlédnutí na Městském úřadě v Orlové, odboru rozvoje a investic, v kanceláři úřadu územního plánování, a také v elektronické podobě na následujcím odkazu:

https://uloziste.muor.cz/index.php/s/G9jogiFhs7RLibJ


Datum zveřejnění/aktualizace: 24.2.2023

Zpět na výpis