Změna č. 2 Územního plánu Doubravy

Změna č. 2 Územního plánu Doubravy, opatření obecné povahy č. j. OUDo1649/2022, byla vydána Zastupitelstvaem obce Doubravy dne 14. 12. 2022 usnesením č. 33/02/2022 a nabyla účinnosti dne 20. 2. 2023.

Dokumentace změny je k nahlédnutí na odboru rozvoje a investic MěÚ Orlová a vzdáleně v elektronické podobě na nálsedujícím odkazu:

https://uloziste.muor.cz/index.php/s/fNjQwLBoNeU6Bvq


Datum zveřejnění/aktualizace: 24.2.2023

Zpět na výpis