Změna č. 1 Územního plánu Doubravy

Změna č. 1 Územního plánu Doubravy, opatření obecné povahy č. j. OUDo1207/2021, byla vydána Zastupitelstvaem obce Doubravy dne 15. 9. 2021 usnesením č. 207/17/2021.

Dokumentace změny je k nahlédnutí na odboru rozvoje a investic MěÚ Orlová a vzdáýleně v elektronické podobě na nálsedujícím odkazu:

https://uloziste.muor.cz/index.php/s/8wFrfIu3x97vO5j


Datum zveřejnění/aktualizace: 26.11.2021

Zpět na výpis