Změna č. 7 územního plánu Orlové

Část změny  č. 7 Územního plánu Orlové byla zrušena rozsudkem Krajského soudu v Ostravě  č. j. 76 A 1/2021 - 52. Proti rozsudku podalo město kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, který kasační stížnosti nepřiznal odkladný účinek. V tuto chvíli tedy je tedy zrušeno následující ustanovení územního plánu:

"7. Ve stabilizovaných plochách bydlení hromadného - v bytových domech BH, které jsou zásobovány teplem ze soustavy CZT, se nepřipouští výstavba ani zřizování nových nezávislých teplárenských zdrojů. Nezávislým teplárenským zdrojem je myšleno ucelené zařízení (např. kotelna, teplárna, kogenerační zařízení, výměník tepla, tepelné čerpadlo, sluneční kolektor), ve kterém se získává teplo pro tepelnou soustavu.“

Změna č. 7 územního plánu Orlové byla vydána Zastupitelstvem města Orlové dne 18. 5. 2020 usnesením č. 270/11. Opatření obecné povahy č. j. MUOR 61446/2020 ze dne 26. 3. 2020, kterým byla změna vydána, nabylo účinnosti dne 11. 6. 2020.

Dokumentace změny je dostupná zde:

https://uloziste.muor.cz/index.php/s/8ndC9utRZI2LbJF (změna se týkala pouze textové části, nemá proto výkresovou část)

Úplné znění územního plánu je k dispozici zde:

https://www.mesto-orlova.cz/cz/radnice/uzemni-planovani/uzemni-plan/13406-uzemni-plan-orlove-uplne-zneni-po-zmenach-c-1-2-3-4-5-a-7.html


Datum zveřejnění/aktualizace: 12.6.2020

Zpět na výpis