Územní plán Orlové

Územní plán Orlové byl vydán Zastupitelstvem města Orlové dne 11. 2. 2009. Územní plán nabyl účinnosti dne 6. 3. 2009.

Územní plán je k nahlédnutí zde:

https://uloziste.muor.cz/index.php/s/3Nnb4Enpd9qqCgI

Územní plán v platném, úplném znění, tzn. po provedených změnách, je k dispozici zde:

https://www.mesto-orlova.cz/cz/radnice/uzemni-planovani/uzemni-plan/13406-uzemni-plan-orlove-uplne-zneni-po-zmenach-c-1-2-3-4-5-6-7-8-a-10.html


Datum zveřejnění/aktualizace: 30.10.2018

Zpět na výpis