Územní plán Petřvaldu

Úplné znění územního plánu Petřvaldu po změně č. 1, která nabyla účinnosti dne 9. 7. 2018.

Úplné znění územního plánu Petřvaldu po změně č. 1 v tištěné podobě je k dispozici k nahlédnutí v kanc. 212 na odboru výstavby a životního prostředí  MěÚ Orlová, Staré náměstí 76, Orlová- Město.Připojené dokumenty:

Textová část PDF [500.8KB]
Textová část - Odůvodnění PDF [1009.2KB]
Výkres základního členění A) PDF [1.6MB]
Výkres základního členění B) PDF [2.4MB]
Hlavní výkres A) PDF [2.8MB]
Hlavní výkres B) PDF [3.8MB]
Výkres veřejně prospěšných staveb A) PDF [1.0MB]
Výkres veřejně prospěšných staveb B) PDF [1.3MB]
Koordinační výkres A) PDF [3.1MB]
Koordinační výkres B) PDF [4.1MB]
Výkres širších vztahů PDF [1.0MB]
Výkres vyhodnocení záboru ZPF A) PDF [1.1MB]
Výkres vyhodnocení záboru ZPF B) PDF [1.4MB]
Výkres vodního hospodářství A) PDF [1.5MB]
Výkres vodního hospodářství B) PDF [2.2MB]
Výkres energetiky a spojů A) PDF [1.2MB]
Výkres energetiky a spojů B) PDF [1.5MB]
Zpráva o uplatňování územního plánu Petřvaldu 2010 - 2014 PDF [132.4KB]
Zpráva o uplatňování územního plánu Petřvaldu 2015 - 2019 PDF [279.4KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 20.7.2018

Zpět na výpis