Změna č. 1 územního plánu Petřvaldu

Změna č. 1 územního plánu Petřvaldu nabyla účinnosti 9. 7. 2018 a byla vydána formou opatření obecné povahy.

Změna č. 1 územního plánu Petřvaldu v tištěné podobě je k dispozici k nahlédnutí v kancl. č.212 na odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Orlová, Staré náměstí 76, Orlová - Město.Připojené dokumenty:

Textová část - Změna č.1 územního plánu Petřvaldu PDF [384.1KB]
Textová část - Odůvodnění - Změna č. 1 územního plánu Petřvaldu PDF [447.0KB]
Výkres základního členění A) PDF [1.2MB]
Výkres základního členění B) PDF [1.0MB]
Hlavní výkres A) PDF [1.3MB]
Hlavní výkres B) PDF [1.1MB]
Výkres veřejně prospěšných staveb A) PDF [1.2MB]
Výkres veřejně prospěšných staveb B) PDF [1.0MB]
Koordinační výkres A) PDF [1.3MB]
Koordinační výkres B) PDF [1.2MB]
Výkres vyhodnocení záboru ZPF A) PDF [1.2MB]
Výkres vyhodnocení záboru ZPF B) PDF [1.0MB]
Výkres řešení vodního hospodářství PDF [1.5MB]
Opatření obecné povahy - Změna č. 1 územního plánu Petřvaldu PDF [865.1KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 20.7.2018

Zpět na výpis