Územní plán Orlové - úplné znění po změnách č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 10

Územní plán Orlové - úplné znění po změnách č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 10. Poslední změny (č. 8 a 10) shodně nabyly účinnosti 1. 12. 2023.  

Územní plán v tištěné podobě je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři úřadu územního plánování na odboru rozvoje a investic, MěÚ Orlová,Osvobození 796, Orlová – Lutyně.

Úplné znění územního plánu je k dispozici na následujícím odkazu:

https://uloziste.muor.cz/index.php/s/TzVfIS0XPZKFF9X


Datum zveřejnění/aktualizace: 7.12.2023

Zpět na výpis