Regulační plán historického centra Orlové

Regulační plán historického centra Orlové vydaný formou opatření obecné povahy. Regulační plán nabyl účinnosti dne 11. 10. 2018.

Opatření obecné povahy, kterým se vydává regulační plán (PDF)

Dokumentace je k dispozici ke stažení na následující adrese:

https://uloziste.muor.cz/index.php/s/yQzHKd9Ea36YoZA

Regulační plán v tištěné podobě je k dispozici k nahlédnutí na odboru výstavby MěÚ Orlová, Staré náměstí 76, Orlová – Město.

Pořízení regulačního plánu bylo spolufinancováno Evropskou unií.

Logo


Datum zveřejnění/aktualizace: 26.9.2018

Zpět na výpis