Regulační plán

Regulační plán historického centra Orlové
26.9.2018

Regulační plán historického centra Orlové

Regulační plán historického centra Orlové vydaný formou opatření obecné povahy. Regulační plán nabyl účinnosti dne 11. 10. 2018. Opatření obecné povahy, kterým se vydává regulační plán (PDF) Dokumentace je k dispozici ke stažení na následující adrese: https://uloziste.muor.cz/index.php/s/yQzHKd9Ea36YoZA Regulační plán v tišt... více informací

Regulační plán rodinné domy Rajčula
4.10.2012

Regulační plán rodinné domy Rajčula

Regulační plán rodinné domy Rajčula Regulační plán "Rodinné domy Rajčula" vydaný formou opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy, kterým se vydává regulační plán (PDF) Dokumentace Regulační plán rodinné domy Rajčula (ZIP) Regulační plán v tištěné podobě je k dispozici k nahlédnutí na odboru výstavby MěÚ Orlová, Star... více informací

Regulační plán rodinné domy VI. etapa
4.10.2012

Regulační plán rodinné domy VI. etapa

Regulační plán "Rodinné domy VI. etapa" vydaný formou opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy, kterým se vydává regulační plán (PDF) Dokumentace Regulační plán rodinné domy VI. etapa  Regulační plán v tištěné podobě je k dispozici k nahlédnutí na odboru výstavby MěÚ Orlová, Staré náměstí 76, Orlová – Město. ... více informací