Návrh Změny č. 8 Územního plánu Orlové - dokumentace pro společné jednání o návrhu

Návrh Změny č. 8 Územního plánu Orlové ve verzi pro společné jednání o návrhu ve smyslu ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona je vystaven k nahlédnutí na následujícím odkazu:

https://uloziste.muor.cz/index.php/s/rZ0F9MoLFYwsm05

Součástí dokumentace je také vyhodnocení vlivů změny na životní prostředí a vyhodnovení vlivů změny na udržitelný rozvoj území.


Datum zveřejnění/aktualizace: 12.8.2022

Zpět na výpis