Vyvěšení záměru - převody nemovitostí

záměr prodeje části pozemku parc. č. 3397/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 55 m2 v k. ú. Poruba u Orlové

Kategorie:Záměry města s nemovitým majetkem
Datum vyvěšení:14.3.2023
Datum snětí:30.3.2023
Číslo jednací:MUOR 44165/2023
Zdroj:odbor správy majetku a hospodářské správy


Připojené dokumenty:

Záměr - prodej části pozemku parc. č. 3397_2 ostat PDF [308 KB]

Zpět na výpis