Vyvěšení záměru - ,,Prodej objektu čp. 840, včetně zastavěného parc. č. 9 o výměře 524 m2 a pozemku parc. č. 10 zahrada o výměře 350 m2 v k. ú. Orlová“.

,,Prodej objektu čp. 840, včetně zastavěného parc. č. 9 o výměře 524 m2 a pozemku parc. č. 10 zahrada o výměře 350 m2 v k. ú. Orlová“.

Kategorie:Záměry města s nemovitým majetkem
Datum vyvěšení:4.6.2019
Datum snětí:
Číslo jednací:MUOR 74892/2019
Zdroj:odbor správy majetku a hospodářské správy


Připojené dokumenty:

Dokument detail - rozšířený - USUSDP03 - ext. dopi PDF [92,5 KB]

Zpět na výpis