Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace

Místa poskytovaného vzdělávání:

  • ZUŠ Slezská 1100, Orlová-Poruba
  • ZŠ Slezská 200, Orlová-Poruba
  • MŠ Ke Studánce 1033, Orlová-Lutyně
  • ZŠ U Kapličky 959, Orlová-Lutyně
  • ZŠ Doubrava 546
  • ZŠ K. Dvořáčka 1230, Orlová-Lutyně

 

Při vstupu do školy se návštěvník ocitne ve vestibulu, který je pojímán jako reprezentativní, odpočinkový a současně edukativní prostor školy. Dlouhé chodby propojují jednotlivé pavilony se zázemím pro výuku, odbornými učebnami, zázemím pro sekretariát a vedení školy, garážemi, dílnami a bytem školníka. Stěny a plochy interiérů jsou zdobeny obrazy, pracemi žáků, fotkami významných osobností, vyučujících, žáků, bývalých žáků a absolventů školy. Klima školy je rodiči, žáky a spolupracujícími partnery vnímáno jako podnětné, budující především pozitivní vztahy mezi žákem a učitelem a učitelem a rodičem. Aktivní rodiče se podílí na podpoře školy a budování školního klimatu, přičemž někteří z nich jsou sdružení také ve Spolku rodičů a přátel školy. Školu podporuje také město Orlová.

Škola disponuje prostory Koncertního sálu M. Pouzara s původní jevištní technikou a dvěma komorními sály. Ateliéry výtvarného oboru mají k dispozici vypalovací pec, hrnčířský kruh, lis, animační a fototechniku. Potřebám tanečního oboru je uzpůsoben taneční sál se zrcadly a baletizolem, šatny, kabinet s úložnými prostory pro kostýmy a rekvizity. Některé prostory škola nevyužívá. K výuce mají vyučující a žáci k dispozici plně funkční, aktuální didaktické pomůcky, kvalitní hudební nástroje, notebooky, multimediální učebnu s interaktivní tabulí, audio-vizuální a ozvučovací techniku, sdílené internetové rozhraní s wifi pokrytím a elektronickou databázi školní matriky. Na pobočkách škola využívá zázemí tvořivě zdobených hudebních tříd vybavených potřebnou technikou a hudebními nástroji.

 Zdroj: www.zus-orlova.cz

Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace

75122073

Adresa

ZUŠ Slezská   1100, Orlová-Poruba, 735 14

Ředitel

MgA. Andrej Vyoral,   ArtD.

ID schránky 

 

E-mail

zusjrm@po-msk.cz

Telefon

596 511 647,   596 513 565

Webové   stránky

www.zus-orlova.cz


Datum zveřejnění/aktualizace: 9.3.2021

Zpět na výpis