Auto pro městskou policii v Orlové II

Město Orlová získalo finanční podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR :

Název projektu : Auto pro městskou policii v Orlové II

Identifikační číslo : 1191100097

Program : Výzva č. 11/2019- prioritní oblast 5. Životní prostředí ve městech a obcích, podoblast 5.2 Udržitelná městská doprava a mobilita, 5.2.A - Podpora alternativních způsobů dopravy.

Popis projektu :

Předmětem projektu je nákup osobního vozidla M1, s primárním pohonem na stlačený zemní plyn (CNG), který bude určen pro Městskou policii v Orlové. Využíváno bude ke služebním účelům strážníky městské policie, k výkonu každodenní motorizované hlídky při kontrolní činnosti, ochraně osob a majetku, dohlížení na dodržování pravidel, vyhlášek a nařízení, kontrole dodržování pořádku ve městě, příp. při odhalování přestupků na území města. Cílem realizace projektu je přispět ke snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, kterého bude dosaženo snížením emisí.

Dotace bude poskytnuta ve výši 50 tis. Kč

www.sfzp.cz

www.mzp.cz

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 8.12.2021

Zpět na výpis