Zahrada MŠ 1268 v Orlové v přírodním stylu

Město Orlová získalo finanční podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR :

Název projektu : Zahrada MŠ 1268 v Orlové v přírodním stylu

Identifikační číslo : ¨1190700438

Program : Prioritní oblast 6. Environmentální prevence, Podoblast 6.1 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Popis projektu :

Předmětem projektu je rekonstrukce zahrady Mateřské školy 1. máje 1268 v Orlové-Lutyni na zahradu v přírodním stylu. Cílem je vytvoření multifunkčního prostoru koncipovaného pro environmentální vzdělávání a podporující kreativní hry dětí. Přírodní zahrada se stane prostorem s neomezenými možnostmi hry v kontaktu s přirozeným prostředím a podporou přirozených pohybových aktivit, které napomáhají zdravému tělesnému a duševnímu vývoji dětí.

Celkové způsobilé výdaje : 588 235,30 Kč

Výše příspěvku SFŽP ČR : 500 000,00 Kč

Výše příspěvku žadatele :     88 235,30 Kč


Datum zveřejnění/aktualizace: 30.7.2021

Zpět na výpis