Spolupráce bez hranic

 

Město Orlová získalo nenávratný finanční příspěvek z Fondu malých projektů.

Název projektu: Spolupráce bez hranic

Kód výzvy: 5/FMP/11b

Operační program: Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika

Popis projektu: Absolvováním projektu dojde k upevňování společenských přeshraničních vztahů v partnerských městech Orlová a Námestovo, které jsou v rámci tohoto projektu orientované především na seniory. Výsledkem bude vzájemné obohacení, vznik nových přátelství, navázání aktivní spolupráce seniorských organizací v obou městech. Projektem se mohou senioři vzájemně obohatit o získané zkušenosti, předat si příklady dobré praxe, získat inspiraci či návod na možné řešení problémů či vznik nových organizací pomáhajícím seniorům. Finanční příspěvek bude poskytnutý maximálně do výše 10 840,47 EUR.


Datum zveřejnění/aktualizace: 14.12.2020

Zpět na výpis