Stavební úpravy sociálního zařízení v Domově Vesna

Město Orlová získalo dotaci ve výši 452 413,00 Kč z  Ministerstva práce a sociálních věcí na projekt :

Název projektu : Stavební úpravy sociálního zařízení v Domově Vesna

Identifikační číslo : 013D312008202

Program : 01331 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb

Předmětem akce jsou stavební úpravy stávajícího, nevyhovujícího sociálního zařízení v přízemí na bezbariérové. Součástí navržených opatření je výměna současných, nevyhovujících spojovacích dveří, které budou nahrazeny automatickými, dvoukřídlými posuvnými dveřmi s elektromotorem a budou ovládány na fotobuňku. Dveře  budou splňovat bezpečností a protipožární předpisy.Cílem projektu je zkvalitnění pobytových služeb sociální péče a zároveň zlepšení podmínek pro bezbariérový pohyb zdravotně postižených osob v Domově Vesna.  Realizace akce je v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji.

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 7.10.2020

Zpět na výpis