Podpora výměny kotlů ve městě Orlová, okr. Karviná

                                                                             

 

Město Orlová získalo finanční podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR :

Název projektu : Podpora výměny kotlů ve městě Orlová, okr. Karviná

Identifikační číslo : 04291961

Program : Výzva č. 1/2019 - výměna nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech, úspor energie a dalších adaptačních či mitigačních opatření ve vztahu ke změně klimatu v obcích Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje

Popis projektu :

Předmětem projektu je výměna nevyhovujících kotlů na pevná paliva za moderní zdroje tepla a zároveň realizace navazujících projektů spolufinancovaných z Operačního programu Životní prostředí zaměřených na zlepšování kvality ovzduší. Realizací projektu tak bude podpořena aktivita vedoucí ke snížení emisí skleníkových plynů a dalších znečišťujících látek v ovzduší a zároveň bude dosaženo úspor energie v místě spotřeby.

Dotace bude poskytnuta ve výši 22 630 tis. Kč

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 17.3.2020

Zpět na výpis