Obnova památníku padlým za Těšínsko na hřbitově v Orlové

Město Orlová získalo finanční  podporu z Ministerstva obrany ČR :

Název projektu :            Obnova památníku padlým za Těšínsko na hřbitově v Orlové

Identifikační číslo :       107D291002007      107D291002133

Program :                       10729 - Zachování a obnova historických hodnot I

Popis projektu a jeho výstupy :

Cílem realizace projektu je rekonstrukce hromadného válečného hrobu s ostatky, který byl vybudován v roce 1928 jako vzpomínka na oběti sedmidenní války o Těšínsko. Šlo o střet, v němž se dva sousedící národy v důsledku rozpadu Rakouska-Uherska a upevňování své státnosti střetly v bojích o Těšínské knížectví.  Realizace projektu je rozdělena do dvou etap. V I. etapě dojde k rekonstrukci a obnově stávajících prvků a konstrukcí. Ve II. etapě bude vytvořena a opět osazena kopie původního sousoší, které bylo v roce 1938 poničeno a následně násilně strženo a odvezeno neznámo kam.

Celkové způsobilé výdaje na I. etapu jsou ve výši 5 498 tis. Kč, dotace činí 4 398 tis. Kč.

Celkové způsobilé výdaje na II. etapu jsou ve výši 2 873 tis. Kč, dotace činí 2 299 tis. Kč

Více informací o programu lze najít na :

http://www.valecnehroby.army.cz/dokumentace-programu


Datum zveřejnění/aktualizace: 5.3.2020

Zpět na výpis