Interiérové stavební úpravy učeben v objektu MŠ Lesní 859 v Orlové-Lutyni

Město Orlová získalo finanční  podporu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR :

Název projektu :            Interiérové stavební úpravy učeben v objektu MŠ Lesní 859 v Orlové-Lutyni

Identifikační číslo :        133D311000148

Program :                        13331 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky

Popis projektu a jeho výstupy :

Cílem realizace projektu jsou interiérové úpravy dvou učeben mateřské školy, které nebyly využívány. Dojde k celkové rekonstrukci interiéru včetně vedení elektroinstalace, nového osazení zařizovacími předměty a instalaci vzduchotechnických jednotek, probourání nových otvorů a k rekonstrukci veškerých interiérových povrchů. Součástí realizace je i prvotní vybavení obou učeben nábytkem.

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou ve výši 3 919 tis. Kč, dotace činí 2 603 tis. Kč.

Více informací o programu lze najít na :

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/fond-rozvoje-kapacit-materskych-a-zakladnich-skol?highlightWords=fond+rozvoje+kapacit


Datum zveřejnění/aktualizace: 11.4.2019

Zpět na výpis