Pobytové schody

Město Orlová získalo z Nadace ČEZ nadační příspěvek ve výši 1 000 tis. Kč na projekt "Pobytové schody". Jedná se o náhradu stávajícího schodiště (u restaurace Morava) za nové, bude tvořeno  betonovými stupni různé délky a šířky, které na sebe navazují a propojují vymezený prostor. Rekonstruovány budou opěrné stěny a přilehlý chodník, součástí stupňů schodiště budou sedáky laviček. Cílem projektu je realizovat veřejně prospěšný projekt, který bude víceúčelově zaměřen a bude sloužit nejen k chůzi, ale lze zde trénovat parkour, který je mezi místní mládeží velice oblíben. Této cílové skupině bude nabídnuta nová možnost odpočinku a sportovního vyžití.

www.nadacecez.cz

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 21.12.2018

Zpět na výpis