Stavební úpravy v Domově Vesna

 

Město Orlová získalo dotaci ve výši 5 606 250,00 Kč z  Ministerstva práce a sociálních věcí na projekt :

Název projektu : Stavební úpravy v Domově Vesna

Identifikační číslo : 113D313008203

Program : 11331 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb

Předmětem projektu je rekonstrukce Domova Vesna v Orlové-Lutyni, příspěvková organizace. Záměrem projektu je humanizace sociální služby, která přinese zkvalitnění ubytovacích podmínek pro uživatele sociální služby zajištěním bezbariérovosti objektu a to rozšířením vstupů do pokojů a bytových jednotek, průchodů k evakuačnímu výtahu, vybudováním evakuačního výtahu pro převoz imobilních osob. Přínosem projektu je i zajištění dostatečného odvětrání chráněných únikových cest a tím splnění požadavků protipožárních předpisů. Realizace akce je v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020.

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 10.10.2018

Zpět na výpis