Mapy
MAPY
Fotogalerie
FOTOGALERIE
Online Rezervace
ONLINE REZERVACE
Dotazy občanů
DOTAZY OBČANŮ

Nadace OKD

23.9.2009

 

Náhled

Nadace OKD vyhlašuje grantové řízení, jehož cílem je podpora veřejně prospěšných projektů zejména v Moravskoslezském kraji. 

Město Orlová získalo v roce 2020 v rámci programu "Pro region" podporu na tyto projekty :

Projekt "Na kole ve městě" byl podpořen částkou 40 tis. Kč. Jedná se o instalaci cykloboxů ve sportovním areálu, které umožní bezpečné uchování jízdních kol. Cílem projektu je podpořit rozvoj cyklodopravy a zlepšit podmínky pro cyklistiku ve městě.

Projekt "Po stopách hornické minulosti" byl podpořen částkou 28 tis. Kč. Cílovou skupinu projektu tvoři horničtí senioři, pro které budou uskutečněny výlety,  které je zavedou do okrajových částí města do míst kde žili, kde bydleli, kam chodili do školy. Smyslem akce je těmto bývalým horníkům a jejich rodinným příslušníkům umožnit zavzpomínat na mládí, které strávili v našem hornickém městě. 

Projekt "Hornická Orlová na furt !" byl podpořen částkou 35 tis. Kč. Jedná se o jednu z prvních velkých aktivit, kterou Rada seniorů Orlová chce pravidelně připomínat historii hornického města a hornické tradice. Ve spolupráci se Slezským železničním spolkem bude vypraven vlak pro 300 osob z bývalého nádraží v Orlové-Městě. Cestování bude doplněno výkladem o historii dolů se zastávkou u těžních věží. Bývalé nádraží v Orlové-Městě pro osobní dopravu (1869 -1967) na pár hodin ožije pro účastníky akce doprovodným programem.

Město Orlová získalo v roce 2019 v rámci programu "Pro region" podporu na tento projekt :

Projekt "Začínáme s lezením" byl podpořen částkou 150 tis. Kč. Jedná se o instalaci sestavy lezeckých balvanů s chyty, které tvoří výškově variabilní, prostorový systém s různou obtížností zdolání cesty. Projekt bude umístěn v oploceném areálu u ZŠ Školní 862 v Orlové-Lutyni.

Město Orlová získalo v roce 2018 v rámci programu "Pro region" podporu na tyto projekty :

Projekt "Nový kamarád II" byl podpořen částkou 10 tis. Kč. Jedná se o sociálně preventivní program pro děti, který je založen na pricipu individuálního přátelského vztahu mezi dítětem, jehož rodina spolupracuje s odborem sociálním a zdravotním a studentským dobrovolníkem.

Projekt "Dětská vánoční party III" byl podpořen částkou 40 tis. Kč. Posláním projektu je začlenit děti ze sociálně slabých rodin, handicapované děti a děti ze sociálně vyloučené lokality do reálného života prostřednictvím vánočního setkání. Akce se konala již v minulých letech a měla velký ohlas.

Projekt "Parkour v Orlové" byl podpořen částkou 100 tis. Kč. Projekt je zaměřen na rozšíření nabídky volnočasových aktivit ve městě se zaměřením na parkour. Ve sportovním areálu u ZŠ Školní bude umístěno několik prvků k nácviku tohoto sportu.

Město Orlová získalo v roce 2017 v rámci programu "Pro region" podporu na tento projekt :

Projekt "Dětská vánoční party II" byl podpořen částkou 60 tis. Kč. Jedná se o projekt, který se konal již v roce 2016 a měl velký ohlas. Posláním projektu je začlenit handicapované děti, děti ze sociálně slabých rodin a dětí z vyloučené lokality do běžné společnosti a zároveň této cílové skupině zpestřit předvánoční čas.

Město Orlová získalo v roce 2016 v rámci programu "Pro region" podporu na tyto projekty :

Projekt "Sportujeme, hrajeme si" byl podpořen částkou 100 tis. Kč. Projekt reaguje na potřebu vytvoření odpovídajícího zázemí pro sportovní vyžití v části města Orlová-Poruba. Výstupem projektu bude nově upravené sportoviště v Základní škole Slezská 850, které bude sloužit žákům a široké veřejnosti k účelnému trávení volného času

Projekt "Dětská vánoční party" byl podpořen částkou 60 tis. Kč. Posláním projektu je začlenit handicapované děti, děti ze sociálně slabých rodin a děti z vyloučené lokality do reálného života. Výstupem projektu bude vánočně laděný, kulturně-zábavný program s důrazem na zapojení všech dětí do programu a to prostřednictvím her, soutěží, tanečků apod.

Projekt "Kultura za každého počasí" byl podpořen částkou 200 tis. Kč. Předmětem projektu je částečné zastřešení hlediště areálu letního kina v Orlové tak, aby návštěvníci byli chráněni před nepřízní počasí.

Projekt "Nový kamarád" byl podpořen částkou 10 tis. Kč. Projekt je zaměřen na občanskou komunitu ve městě. Jedná se o sociálně preventivní program pro děti 7-15 let, který je založen na principu individuálního přátelského vztahu mezi dítětem ze sociálně slabé rodiny a dobrovolníkem z řad studentů.

Město Orlová získalo v roce 2015 v rámci programu "Pro region" podporu na tento projekt :

Projekt "Hřiště uprostřed sídliště" byl podpořen částkou 250 tis. Kč. Projekt reaguje na potřebu rozšíření volnočasových aktivit dětí a zároveň řeší úpravu veřejného prostranství na sídlišti V. etapa. Výstupem projektu bude nově vybudované hřiště určené pro předškolní děti.

Město Orlová získalo v roce 2014 podporu na tyto projekty :

V programu Pro budoucnost  byl podpořen částkou 200 tis. Kč projekt "Workout - náš styl". Projekt je zaměřen na rozvíjení volnočasových aktivit mezi mladými lidmi.  Workout je cvičení pomocí vlastní tělesné váhy ve venkovním prostředí. Výstupem projektu bude nově vybudované hřiště, které bude vybaveno prvky s jednoduchou kontstrukcí vč. dopadových ploch.

V programu Pro zdraví byl podpořen částkou 200 tis. Kč projekt "Společně na zahradě", který je zaměřen na zvýšení úrovně poskytovaných služeb zařízení sociální péče a zároveň zlepšení kvality života cílové skupiny, kerou tvoří mentálně, tělesně a zdravotně postižené osoby ve věku 1-64 let. Projekt bude realizován na zahradě u objektu na ul. Mládí 725 v Orlové-Lutyni, který je využíván Nestátním  denním zařízením DUHA o.p.s..

Město Orlová získalo v roce 2013 podporu na tento projekt :

V programu "Pro budoucnost" byl podpořen projekt "Aktivní v každém věku" částkou ve výši 300 tis. Kč na . Výstupem projektu bude nově vybudovaný relaxačně-rehabilitační koutek, který bude vybaven cvičícími stroji zaměřenými na cílovou skupinu, kterou jsou senioři. Umístěn bude u domu s pečovatelskou službou na ul. Polní v Orlové-Lutyni, kde bydlí 250 osob v seniorském věku.

Město Orlová získalo v roce 2011 podporu na projekt :

V programu Pro budoucnost byl podpořen částkou 200 tis. Kč projekt \"Dětské hřiště Orlová\". Předmětem projektu je vybudování nového dětského hřiště pro věkovou kategorii 5-12 let v lokalitě Orlová-Poruba. Cílem projektu je rozšíření volnočasových aktivit obyvatelstva a zároveň zlepšení veřejného prostranství v obci. Nadační příspěvek bude použit na dětské prvky.

 


Zpět na výpis
Partner projektu:
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Změna úředních hodin od 25.5.2020

Všechny budovy úřadu:

Pondělí, Středa: 8:00-11:30 a 12:30-17:00
Čtvrtek: 8:00-11:30 a 12:30-13:30
Úterý, Pátek: pouze na objednání

Pokladna:

Pondělí, Středa: 9:00-11:30 a 12:30-16:00
Úterý, Čtvrtek, Pátek: 9:00-11:30 a 12:30-13:30

Prosíme občany, aby před příchodem na úřad nadále využívali systému objednání (telefon, e-mail, objednávkový systém na webu města) či upřednostnili, pokud je to možné, písemný, elektronický (e-mail, datová schránka) nebo telefonní kontakt před kontaktem osobním.Czechpoint:

Pondělí, Středa: 8:00-11:30 a 12:30-17:00
Čtvrtek: 8:00-11:30 a 12:30-13:30
Úterý, Pátek: pouze na objednání

Podatelna:

Pondělí, Středa: 8:00-11:30 a 12:30-17:00
Úterý, Čtvrtek, Pátek 8:00-11:30 a 12:30-13:30

Vstup do hlavní budovy bude možný pouze vchodem z ulice Osvobození.