Operační program Životní prostředí

5.1 a Realizace energetických úspor v objektech města O/Lutyně - objekt čp. 762 - MŠ Kpt. Jaroše
5.1 b Realizace energetických úspor v objektech města O/Lutyně - objekt čp. 762 - MŠ Kpt. Jaroše
5.1a Realizace energetických úspor v objektu MŠ elokované pracoviště 1. Máje 1268 v Orlové-Lutyni
5.1a Realizace energetických úspor v objektu MŠ Ke Studánce 1033 v Orlové-Lutyni
5.1b Realizace energetických úspor v objektu MŠ elokované pracoviště 1. Máje 1268 v Orlové-Lutyni
5.1b Realizace energetických úspor v objektu MŠ Ke Studánce 1033 v Orlové-Lutyni
Orlová - sesuv Olmovec II
Protipovodňový varovný a monitorovací systém města Orlová
Realizace energetických úspor v Domě kultury města Orlové
Realizace energetických úspor v objektech města O/Lutyně - objekt čp. 725 - nestátní denní zařízení DUHA
Realizace energetických úspor v objektech města Orlová-Lutyně - Dům dětí a mládeže č.p. 958
Realizace energetických úspor v objektu městské policie v Orlové – Lutyni
Realizace energetických úspor v objektu MŠ Lesní 859 v Orlové –Lutyni
Realizace energetických úspor v objektu odboru dopravy na ul. Kpt. Jaroše č.p. 1345 v Orlové – Lutyni
Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Ke Studánce 1050 v Orlové
Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Slezská 850 v Orlové
Regenerace izolační zeleně Orlová
Rekonstrukce objektu č. p. 1308 na ul. Energetiků, Orlová-Lutyně
Rekonstrukce objektu čp. 1269 Orlová-Lutyně
Rekonstrukce objektu MŠ Karla Dvořáčka 1228
Rekonstrukce objektu MŠ Na Vyhlídce 1143, Orlová-Lutyně
Sadové úpravy u Moravy
Skřítek Vítek v zahradě
Zateplení ZŠ Školní 862
Zřízení sběrného dvora v Orlové