Integrovaný operační program

IPRM - Bezpečné bydlení Orlová-Poruba
IPRM - Komunikace Přespolní a parkovací plochy na Doubravském sídlišti
IPRM - Projekt bezpečné bydlení Orlová-Poruba II
IPRM - Regenerace obytného domu čp. 886-887 v Orlové - Porubě
IPRM - Revitalizace veřejných prostranství v lokalitě ul. Kpt. Nálepky, Spojenců a Dělící II
IPRM - Revitalizace veřejných prostranství v lokalitě ul. Kpt. Nálepky, Spojenců a Dělící v Orlové-Porubě
IPRM - Rozšíření stávající sítě VO M. Ryšky, Janáčkova, Kosmonautů, Gagarinova v Orlové-Porubě
IPRM - Sadovnické úpravy lokalitě Orlová-Poruba
IPRM - Stavební úpravy chodníku na ul. B. Němcové
IPRM - Stavební úpravy chodníku na ul. Těšínská v Orlové - Porubě
IPRM - Stavební úpravy chodníku podél komunikace ul. Slezská
IPRM - Stavební úpravy komunikace na ul. Březová
IPRM - Stavební úpravy komunikace na ul. Přespolní
IPRM - Stavební úpravy komunikace vč. jejího odvodnění na u. V Poli v Orlové-Porubě
IPRM - Stavební úpravy komunikace vč. jejího odvodnění na ul. V Poli, 2. část
IPRM - Stavební úpravy prostranství za autobusovou čekárnou a objektem za čp. 720
IPRM - Veřejně přístupná hřiště v Orlové - Porubě
IPRM - Vybudování chodníku včetně veřejného osvětlení mezi ul. Václavská a Dělnická
IPRM - Vybudování dílčího úseku komunikace vč. jejího odvodnění na ul. Přespolní
IPRM - Vybudování nového chodníku a stavební úpravy chodníků podél komunikace ul. Slezská
IPRM - Vybudování parkovacích ploch v okolí ul. M.Ryšky, Janáčkova, A. Jiráska, Kosmonautů a Gagarinova
IPRM - Vybudování parkovacích ploch v okolí ul. Rajčula, Dvouletky, Dukelská, Čs. armády
IPRM - Výstavba veřejně přístupného dětského hřiště na ul. Václavská v Orlové-Porubě
IPRM - Zajištění bezbariérového přístupu k ZŠ Slezská 200
IPRM - Zajištění bezbariérového přístupu k ZŠ Slezská II
Komunitní centrum v Orlové
Rozvoj služeb technologického centra a elektronizace procesů
Technologické centrum, el. spisová služba a vnitřní integrace úřadu ve správním území města Orlová
Územně analytické podklady