Herní prvky v lesoparku Orlová

Město Orlová získalo dotaci na projekt realizovaný v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 - 2020. Celkové uznatelné náklady projektu jsou ve výši 1 133 564,00 Kč, z toho příspěvek společenství EU činí 561 114,00 Kč, příspěvek z národních zdrojů 572 450,00 Kč.

Název projektu:       Herní prvky v lesoparku Orlová

Registrační číslo :  19/008/08520/780/000410

Opatření 8 :              Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů

Podopatření 8.5 :    Podpora investic ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů

Operace 8.5.2 :        Neproduktivní investice v lesích

Předmětem realizace projektu je vybudování lesního, dětského hřiště, které bude umístěno v lesoparku. Hřiště bude volně přístupné veřejnosti a bude určeno převážně dětem od 3 do 7  let. Umístěno zde bude sedm prvků - 2 houpadla, kolotoč, hudební domek s hudebními prvky, houpačka hnízdo, věž se skuzavkou a šplhací síť. Jedná se o prvky, které podporují týmového ducha dětí, jejich fantazii, nabízí prostor pro relaxaci i pohyb a zlepšují motorické schopnosti.  Jedná se o další, navazující aktivitu, která přispěje ke zvýšení návštěvnosti lesoparku. 

 Více informací o Programu rozvoje venkova na www.szif.cz a www.eagri.cz.


Datum zveřejnění/aktualizace: 13.5.2020

Zpět na výpis