Zvýšení kvality infrastruktury základních škol

Město Orlová získalo finanční podporu z EU na projekt realizovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 -2020.

Název projektu:                        Zvýšení kvality infrastruktury základních škol

Registrační číslo:                     CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004289

Prioritní osa IROP:                   06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Popis projektu a jeho výstupy:

Cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání cca 2.200 žáků celkem 5 ZŠ zřizovaných městem Orlová v klíčových kompetencích komunikace v cizích jazycích, přírodních věd a doplňkově také práce s digitálními technologiemi, a to vytvořením kvalitního zázemí pro výuku umožňujícího využívat ve výuce interaktivní prvky a moderní výukové materiály a pomůcky. Klíčovým výstupem budou vybudované odborné učebny vč. zajištění bezbariérové dostupnosti těchto učeben  a zajištění úpravy zeleně.

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou stanoveny maximálně na 20 792 tis. Kč a dotace na 18 713 tis. Kč.

Více informací o Integrovaném regionálním operačním programu lze najít na https://irop.mmr.cz/cs/.


Datum zveřejnění/aktualizace: 26.3.2020

Zpět na výpis