Realizace energetických úspor v objektech města Orlová-Lutyně - Dům dětí a mládeže č.p. 958

 

 

Město Orlová realizuje v rámci Operačního programu Životní prostředí projekt spolufinancovaný Evropskou unií.

Název projektu: Realizace energetických úspor v objektech města Orlová/Lutyně - Dům dětí a mládeže č.p. 958

Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0010281

Prioritní osa: 5 - Energetické úspory

Specifický cíl: 5.1 - Snížit energetickou náročnost budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Předmětem projektu je realizace energetických úspor v objektu Domu dětí a mládeže na ul. Masarykova třída č.p. 958 v Orlové-Lutyni - zateplení obvodového pláště vč. střešních konstrukcí, výměna otvorových výplní a dveří.

Celkové způsobilé výdaje projektu činí 21 284 tis. Kč, z toho dotace ve výši 8 514 tis. Kč.

Více informací o Operačním programu Životní prostředí lze nají na http://www.opzp.cz.


Datum zveřejnění/aktualizace: 6.3.2020

Zpět na výpis