Realizace energetických úspor v objektech města O/Lutyně - objekt čp. 725 - nestátní denní zařízení DUHA

 

Město Orlová realizuje v rámci Operačního programu Životní prostředí projekt spolufinancovaný Evropskou unií.

Název projektu: Realizace energetických úspor v objektech města O/Lutyně - objekt čp. 725 - nestátní denní zařízení DUHA

Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009211

Prioritní osa: 5 - Energetické úspory

Specifický cíl: 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů

Předmětem projektu je zateplení obvodového pláště, výměna otvorových výplní, zateplení střechy, oprava spojovací chodby.

Celkové způsobilé výdaje projektu činí 3 480 tis. Kč, z toho dotace ve výši 1 392 tis. Kč.

Více informací o Operačním programu Životní prostředí lze najít na http://www.opzp.cz

 

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 29.7.2019

Zpět na výpis