5.1 a Realizace energetických úspor v objektech města O/Lutyně - objekt čp. 762 - MŠ Kpt. Jaroše

 

Město Orlová realizuje v rámci Operačního programu Životní prostředí projekt spolufinancovaný Evropskou unií.

Název projektu: 5.1 a Realizace energetických úspor v objektech města O/Lutyně - objekt čp. 762 - MŠ Kpt. Jaroše

Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009281

Prioritní osa: 5 - Energetické úspory

Specifický cíl: 5.1 - Snížit energetickou náročnost budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Předmětem projektu je realizace energetických úspor v objektu mateřské školy na ul. Kpt. Jaroše čp. 762 v Orlové-Lutyni - zateplení obvodového pláště, střechy, výměna otvorových výplní, dveří a atikových plechů.

Celkové způsobilé výdaje projektu činí 7 099 tis. Kč, z toho dotace ve výši 2 839 tis. Kč.

Více informací o Operačním programu Životní prostředí lze najít na http://www.opzp.cz

 

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 29.7.2019

Zpět na výpis