Orlová-řídíme strategicky III

 

Město Orlová získalo finanční podporu z EU na projekt realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

a) Název projektu:                                                Orlová-řídíme strategicky III

b) Registrační číslo projektu:                            CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010029

c) Prioritní osa:                                                      Efektivní veřejná správa

Popis projektu a jeho výstupy:

Předmětem projektu je posílení strategického řízení města Orlová pomocí nových koncepčních dokumentů, které napomáhají k rozvoji obce. Výstupem projektu budou následující dokumenty, které budou zpracovány v souladu s novým strategickým plánem města:


- Koncepce Smart city Orlová - rozvojová strategie města


- Územní energetická koncepce


- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací

Celkové náklady projektu jsou stanoveny na 2 949 912,50 Kč. Příspěvek Unie činí 2 507 425,62 Kč a příspěvek ze státního rozpočtu ve výši 294 991,25 Kč. Vlastní zdroje financování města Orlová je ve výši 147 495,63 Kč.

Více informací o Operačním programu Zaměstnanost jsou zveřejněny na https://www.esfcr.cz.

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 18.2.2019

Zpět na výpis