Fit stezka v lesoparku

                                      

Město Orlová získalo dotaci na projekt realizovaný v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 - 2020. Celkové uznatelné náklady projektu jsou ve výši 1 097 809,00 Kč, z toho příspěvek společenství EU činí 543 415,00 Kč, příspěvek z národních zdrojů 554 394,00 Kč.

Název projektu:       Fit stezka v lesoparku

Registrační číslo :  18/006/08520/780/000025

Opatření 8 :              Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů

Podopatření 8.5 :    Podpora investic ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů

Operace 8.5.2 :        Neproduktivní investice v lesích

Předmětem realizace projektu je vytvoření workoutového hřiště, které bude umístěno v nově rekonstruovaném lesoparku. Jedná se o umístění pěti fitness stanic, které byly navrženy s důrazem na různorodost využití a všestranný rozvoj. Umožní procvičení a posilování celého těla. Jednotlivé prvky budou rozmístěny tak, aby byly využitelné i ve větším počtu lidí současně. Jejich součástí budou informační tabule, kde budou popsány soubory cviků ve třech kategoriích zdatnosti. K odpočinku mezi cvičením jsou navrženy tři lavičky a dvě houpací sítě.  Vybudováním lesního hřiště bude výrazně posílena rekreační funkce lesa.

 Více informací o Programu rozvoje venkova na www.szif.cz a www.eagri.cz.


Datum zveřejnění/aktualizace: 28.1.2019

Zpět na výpis