Protipovodňový varovný a monitorovací systém města Orlová

 

Město Orlová realizuje projekt spolufinancovaný Evropskou unií.

Název projektu: Protipovodňový varovný a monitorovací systém města Orlová

Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_097/0008269

Prioritní osa 1 Čistota vody

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem projektu je zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného a informačního systému. Současný tištěný Povodňový plán obce s rozšířenou působností Orlová nezahrnuje veškeré povodňové informace a varovný systém nepokrývá celé území města. Cílem projektu je pravidelná aktualizace povodňových dat a kompatabilita s digitálním povodňovým plánem ČR a všasné varování všech obyvatel na území obce před povodní a hrozícím nebezpečím.

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou stanoveny maximálně 17 284 tis. Kč a dotace 12 098 tis. Kč.

Více informací o Operačním programu Životní prostředí lze najít na http://www.opzp.cz/.


Datum zveřejnění/aktualizace: 11.12.2018

Zpět na výpis