Sadové úpravy u Moravy

 

 

Město Orlová získalo dotaci na projekt realizovaný v rámci Operačního programu Životní prostředí.  Celkové  náklady projektu jsou 700 475,- Kč,  dotace z Evropské unie činí 420 285,00.

Název projektu: Sadové úpravy u Moravy

Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_094/0008112

Prioritní osa: 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Speicifický cíl 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

V rámci realizace dojde k výsadbě dřevin včetně tříleté následné péče, rekonstrukci trávníků a vytvoření přírodního mokřadního společenstva v zastaveném území města. Cílem projektu je provést v daném místě takovou výsadbu zeleně, která bude mít pozitivní vliv v oblasti estetické a také na stav populaci živočichů v daném místě a celkové zvýšení biodiverzity.

Více informací o Operačním programu Životní prostředí jsou zvěřejněny na www.opzp.cz.


Datum zveřejnění/aktualizace: 10.10.2018

Zpět na výpis