Rekonstrukce objektu č. p. 1308 na ul. Energetiků, Orlová-Lutyně

 

 

Město Orlová realizuje projekt spolufinancovaný Evropskou unií.

Název projektu: Rekonstrukce objektu č. p. 1308 na ul. Energetiků, Orlová-Lutyně

Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006329

Prioritní osa: 5 Energetické úspory

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem projektu je zateplení obvodového pláště a provedení výměny výplní otvorů. Cílem projektu je na základě navržených energetických opatření snížit energetickou náročnost objektu.

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou stanoveny maximálně 1 937 tis. Kč a dotace 678 tis. Kč.

Více informací o Operačním programu Životní prostředí lze najít na http://www.opzp.cz/.


Datum zveřejnění/aktualizace: 30.5.2018

Zpět na výpis