5.1a Realizace energetických úspor v objektu MŠ elokované pracoviště 1. Máje 1268 v Orlové-Lutyni

 

Město Orlová realizuje projekt spolufinancovaný Evropskou unií.

Název projektu: 5.1a Realizace energetických úspor v objektu MŠ elokované pracoviště 1. Máje 1268 v Orlové-Lutyni

Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006501

Prioritní osa 5 Energetické úspory

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem projektu je komplexní realizace energetických úspor v objektu mateřské školy. V rámci realizace projektu dojde k zateplení  obvodového pláště, zateplení střechy, výměně otvorových výplní objektu a vzduchotechnického zařízení v souladu s požadavky na větrání škol. Cílem projektu je snížit energetickou náročnost objektu mateřské školy.

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou stanoveny maximálně 9 508 tis. Kč a dotace 3 803 tis. Kč.

Více informací o Operačním programu Životní prostředí lze najít na http://www.opzp.cz/.


Datum zveřejnění/aktualizace: 11.5.2018

Zpět na výpis