Lesní hřiště v lesoparku

Město Orlová získalo dotaci na projekt realizovaný v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 - 2020. Celkové uznatelné náklady projektu jsou ve výši 1 012 238,00 Kč, z toho příspěvek společenství EU činí 501 057,00 Kč, příspěvek z národních zdrojů 511 181,00 Kč.

Název projektu:       Lesní hřiště v lesoparku

Registrační číslo :  17/004/08520/780/000025

Opatření 8 :              Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů

Podopatření 8.5 :    Podpora investic ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů

Operace 8.5.2 :        Neproduktivní investice v lesích

Předmětem realizace projektu je lesní hřiště, které bude umístěno v nově rekonstruovaném lesoparku. Hřiště bude určeno převážně dětem od 5-15 let, ale své využití zde najdou i děti od tří let či dospělí. Jedná se o skladbu 10 herních prvků, které jsou navrženy s důrazem na různorodost využití a všestranný rozvoj dětí. Celá sestava je koncipována jako trasa, kterou mohou děti procházet, ale zároveň lze jednotlivé herní prvky použít i jednotlivě. Vybudováním lesního hřiště bude výrazně posílena rekreační funkce lesa.

 Více informací o Programu rozvoje venkova na www.szif.cz a www.eagri.cz.


Datum zveřejnění/aktualizace: 26.2.2018

Zpět na výpis