5.1a Realizace energetických úspor v objektu MŠ Ke Studánce 1033 v Orlové-Lutyni

 

logo

Město Orlová realizuje projekt spolufinancovaný Evropskou unií.

Název projektu: 5.1a Realizace energetických úspor v objektu MŠ Ke Studánce 1033 v Orlové-Lutyni

Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0005286

Prioritní osa 5 Energetické úspory

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem projektu je komplexní realizace energetických úspor v objektu mateřské školy. V rámci realizace projektu dojde k zateplení obvodového pláště, střechy objektu, provedení výměny vnějších otvorových výplní. Cílem projektu je na základě navržených energetických opatření snížit energetickou náročnost budovy.

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou stanoveny maximálně 12 782 tis. Kč a dotace 4 473 tis. Kč.

Více informací o Operačním programu Životní prostředí lze najít na http://www.opzp.cz/.

 

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 4.12.2017

Zpět na výpis