5.1b Realizace energetických úspor v objektu MŠ Ke Studánce 1033 v Orlové-Lutyni

logo

Město Orlová realizuje projekt spolufinancovaný Evropskou unií.

Název projektu: 5.1b Realizace energetických úspor v objektu MŠ Ke Studánce 1033 v Orlové-Lutyni

Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0005289

Prioritní osa 5 Energetické úspory

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem projektu je instalace vzduchotechnických jednotek v objektu mateřské školy, jenž je součástí komplexního projektu snížení energetické náročnosti budovy. Cílem komplexního projektu je na základě navržených energetických opatření snížit energetickou náročnost budovy a zajistit celoroční větrání ve škole s využitím rekuperace tepla.

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou stanoveny maximálně 1 571 tis. Kč a dotace 1 099 tis. Kč.

Více informací o Operačním programu Životní prostředí lze najít na http://www.opzp.cz/.

 

 

 

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 4.12.2017

Zpět na výpis