Asistent prevence kriminality = vyšší bezpečnost a prostředník sociálního začleňování ve městě Orlová

OPZ

Město Orlová získalo finanční podporu z EU na projekt realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Název projektu          Asistent prevence kriminality = vyšší bezpečnost a prostředník sociálního začleňování ve městě Orlová

Registrační číslo         CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006357

Prioritní osa               Sociální začleňování a boj s chudobou

Projekt realizovaný od 1. 8. 2017 je zaměřen na podporu osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím dalších začleňujících veřejných služeb. V rámci projektu budou zřízené u městské policie čtyři nová pracovní místa asistentů prevence kriminality. Cílové skupině se díky nově získané kvalifikaci a novým zkušenostem zvýší uplatnitelnost na trhu práce.

Celkové náklady projektu jsou stanoveny na 5 910 365,00 Kč. Příspěvek Evropské unie činí 5 614 846,75 Kč a příspěvek ze státního rozpočtu je ve výši 591 036,50 Kč. Vlastní zdroje financování města Orlová jsou ve výši 295 518,25 Kč.

 

Více informací o Operačním programu Zaměstnanost lze najít na www.esfcr.cz


Datum zveřejnění/aktualizace: 14.8.2017

Zpět na výpis