Realizace energetických úspor v objektu MŠ Lesní 859 v Orlové –Lutyni

 logo OPŽP

Město Orlová realizuje projekt spolufinancovaný Evropskou unií.

Název projektu: Realizace energetických úspor v objektu MŠ Lesní 859 v Orlové –Lutyni

Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004131

Prioritní osa: 05.5 Energetické úspory

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem projektu je komplexní realizace energetických úspor v objektu mateřské školy. V rámci realizace projektu dojde k zateplení obvodového pláště, střechy objektu, provedení výměny otvorových výplní a instalace vzduchotechnických jednotek. Cílem projektu je na základě navržených energetických opatření snížit energetickou náročnost budovy.

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou stanoveny maximálně 10 579 tis. Kč a dotace 4 231 tis. Kč.

Více informací o Operačním programu Životní prostředí lze najít na http://www.opzp.cz/.


Datum zveřejnění/aktualizace: 19.7.2017

Zpět na výpis