Realizace energetických úspor v objektu odboru dopravy na ul. Kpt. Jaroše č.p. 1345 v Orlové – Lutyni

logo OPŽP

Město Orlová realizuje projekt spolufinancovaný Evropskou unií.

Název projektu: Realizace energetických úspor v objektu odboru dopravy na ul. Kpt. Jaroše č.p. 1345 v Orlové – Lutyni

Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0002960

Prioritní osa: 05.5 Energetické úspory

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem projektu je komplexní realizace energetických úspor v objektu odboru dopravy. V rámci realizace projektu dojde k zateplení obvodového pláště, střechy objektu a provedení výměny vnějších otvorových výplní. Cílem projektu je na základě navržených energetických opatření snížit energetickou náročnost budovy.

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou stanoveny maximálně 2 920 tis. Kč a dotace 1 168 tis. Kč.

Více informací o Operačním programu Životní prostředí lze najít na http://www.opzp.cz/.


Datum zveřejnění/aktualizace: 19.7.2017

Zpět na výpis