Realizace energetických úspor v objektu městské policie v Orlové – Lutyni

logo OPŽP

Město Orlová realizuje projekt spolufinancovaný Evropskou unií.

Název projektu: Realizace energetických úspor v objektu městské policie v Orlové – Lutyni

Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004129

Prioritní osa: 05.5 Energetické úspory

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem projektu je komplexní realizace energetických úspor v objektu městské policie na ul. Polní 973 v Orlové – Lutyni. V rámci realizace projektu dojde k zateplení obvodového pláště a střechy objektu. Cílem projektu je snížit energetickou náročnost budovy.

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou stanoveny maximálně 2 335 tis. Kč a dotace 934 tis. Kč.

Více informací o Operačním programu Životní prostředí lze najít na http://www.opzp.cz/.

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 19.7.2017

Zpět na výpis