Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Ke Studánce 1050 v Orlové

Město Orlová získalo dotaci na projekt realizovaný v rámci Operačního programu Životní prostředí a z prostředků Státního fondu životního prostředí.

Celkové náklady projektu jsou ve výši 35 052 942 Kč, celkové uznatelné náklady jsou 14 726 098 Kč, z toho příspěvek z fondu Evropské unie je 12 517 183 Kč, příspěvek Státního fondu životní prosředí ČR 736 305 Kč.

Název projektu: Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Ke Studánce 1050 v Orlové

Registrační číslo: CZ.1.02/3.2.00/10.07873

Prioritní osa: 3 Udržitelné využívání zdrojů energie (FS)

Oblast podpory: 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry)

Předmětem projektu je realizace úspor energie ve školském zařízení města Orlová, které spočívá v zateplení obvodových konstrukcí jednotlivých škol, výměně oken, vstupních dveří a zateplení střech. Cílem projektu je na základě navržených energetických opatření snížit energetickou náročnost budovy, která je z tohoto hlediska nehospodárná. Realizací opatření se dosáhne standardu nízkoenergetického nebo vyššího standardu pro energetickou náročnost budovy a příznivějšího enviromentálního dopadu v souvislosti s emisemi škodlivých látek do ovzduší.


Datum zveřejnění/aktualizace: 27.4.2017

Zpět na výpis