Rekonstrukce objektu MŠ Na Vyhlídce 1143, Orlová-Lutyně

Město Orlová získalo dotaci na projekt realizovaný v rámci Operačního programu Životní prostředí a z prostředků Státního fondu životního prostředí. Celkové náklady projektu jsou ve výši 5 946 233 Kč, celkové způsobilé náklady jsou 2 225 382 Kč, z toho příspěvek z fondu Evropské unie je 1 891 575 Kč, příspěvek Státního fondu životní prostředí ČR 111 269 Kč.

Název projektu: Rekonstrukce objektu MŠ na Vyhlídce 1143, Orlová - Lutyně

Registrační číslo: CZ.1.02/3.2.00/09.04369

Prioritní osa: 3 Udržitelné využívání zdrojů energie (FS)

Oblast podpory: 3.2 Realizace úspor energie a využívání odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry)

Předmětem projektu je realizace úspor energie ve školském zařízení města Orlová, která spočívá v zateplení obvodových konstrukcí mateřské školy, výměně oken a vstupních dveří. Cílem projektu je na základě navržených energetických opatření snížit energetickou náročnost budovy, která je z tohoto hlediska nehospodárná. Realizací opatření se dosáhne standardu nízkoenergetického nebo vyššího standardu pro energetickou náročnost budovy a příznivějšího enviromentálního dopadu v souvislosti s emisemi škodlivých látek do ovzduší.

Více informací o Operačním programu Životní prostředí lze najít na www.opzp.cz.


Datum zveřejnění/aktualizace: 26.4.2017

Zpět na výpis