Realizace energetických úspor v Domě kultury města Orlové

Město Orlová získalo dotaci na projekt realizovaný v rámci Operačního programu Životní prostředí a z prostředků Státního fondu životního prostředí.

Celkové náklady projektu jsou ve výši 23 977 034 Kč, celkové uznatelné náklady činí 12 528 010 Kč, z toho příspěvek z fondu Evropské unie je 10 648 808 Kč, příspěvek z fondu životní prostředí ČR 626 400 Kč.

Název projektu: Realizace energetických úspor v Domě kultury města Orlové

Registrační číslo: CZ.1.02/3.2.00/09.04375

Prioritní osa: 3 Udržitelné využívání zdrojů energie (FS)

Oblast podpory: 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry)

Předmětem projektu je realizace úspor energie v Domě kultury města Orlové, která spočívá v zateplení obvododvých konstrukcí, výměně oken, vstupních dveří a zateplení střechy. Cílem projektu je na základě navržených energetických opatření snížit energetickou náročnost budovy, která je z tohoto hlediska nehospodárná. Realizací opatření se dosáhne standardu nízkoenergetického nebo vyššího standardu pro energetickou náročnost budovy a příznivějšího enviromentálního dopadu v souvislosti s emisemi škodlivých látek do ovzduší.

Více informací o Operačním programu Životní prostředí lze najít na www.opzp.cz.


Datum zveřejnění/aktualizace: 26.4.2017

Zpět na výpis