Skřítek Vítek v zahradě

Město Orlová získalo dotaci na projekt realizovaný v rámci Operačního programu Životní prostředí a z prostředků Státního fondu životního prostředí. Celkové náklady projektu jsou ve výši 2 312 584 Kč, celkové uznatelné náklady jsou  2 307 744 Kč, z toho příspěvek z fondu Evropské unie je 1 961 582 Kč, příspěvek Státního fondu životní prostředí ČR 115 387 Kč.

Název projektu: Skřítek Vítek v zahradě

Registrační číslo: CZ.1.02/7.1.00/15.29126

Prioritní osa: 7 Rozvoj infrastruktury pro enviromentální vzdělávání, poradenství a světu (ERDF)

Oblast podpory: 7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci enviromentálních vzdělávacích programů, poskytování enviromentálního poradenství a enviromentálních informací

Předmětem projektu je návrh vegetačních úprav a herních prvků a jeho koncepční provázanost. Zaměřen je na enviromentální výchovu, která rozšíří nabídku aktivit mateřské školy a podnítí zájem dětí o přírodu. Cílem projektu je podpořit enviromentální vzdělávání a výchovu dětí předškolního věku jako součást vzdělávacího obsahu školního vzdělávacího programu školy a zároveň spolupráci s rodinou i širší veřejností.

Více informací o Operačním programu Životní prostředí lze najít na www.opzp.cz.


Datum zveřejnění/aktualizace: 26.4.2017

Zpět na výpis