Regenerace izolační zeleně Orlová

Město Orlová získalo na projekt realizovaný v rámci Operačního programu Životní prostředí a z prostředků Státního fondu životního prostředí. Celkové uznatelné náklady projektu jsou ve výši 3 703 345 Kč, z toho příspěvek z fondu Evropské unie je 3 147 843 Kč, příspěvek Státního fondu životní prostředí ČR 185 167 Kč.

Název projektu: Regenerace izolační zeleně Orlová

Registrační číslo: CZ.1.02/7.1.00/15.29126

Prioritní osa: 2 Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí

Oblast podpory: 2.1 Zlepšení kvality ovzduší

Předmětem projektu je ošetření stromořadí vybraných ulic v Orlové - Masarykova třída a ul. Kpt Jaroše včetně dosadby za odstraněné jedince. Dosadby budou provedeny jednak taxony shodnými se stávajícími dřevinami ve stromořadích. Celkově je naplánována výsadba 189 nových dřevin. Cílem projektu je zlepšení kvality ovzduší ve městě Orlová, podél ulic Masarykova třída a Kpt. Jaroše, kde je kvalita ovzduší zhoršena vlivem blízkosti frekventované dopravní komunikace.

Více informací o Operačním programu Životní prostředí lze najít na www.opzp.cz.


Datum zveřejnění/aktualizace: 25.4.2017

Zpět na výpis