Rekonstrukce objektu MŠ Karla Dvořáčka 1228

Město Orlová získalo dotaci na projekt realizovaný v rámci Operačního programu Životní prostředí a z prostředků Státního fondu životního prostředí. Celkové náklady projektu jsou ve výši 13 030 178 Kč, celkové uznatelné náklady jsou 3 853 045 Kč, z toho příspěvek z fondu Evropské unie je 3 275 088 Kč, příspěvek Státního fondu životní prostředí ČR 192 652 Kč.

Název projektu: Rekonstrukce objektu MŠ Karla Dvořáčka 1228

Registrační číslo: CZ.1.02/3.2.00/12.13754

Prioritní osa: 3 Udržitelné využívání zdrojů energie (FS)

Oblast podpory: 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry)

Předmětem projektu je zateplení obvodových konstrukcí a výměna otvorových výplní. Cílem projektu je na základě navržených energetických opatření snížit energetickou náročnost budovy, která je z tohoto hlediska nehospodárná. Realizací opatření se dosáhne standardu nízkoenergetického nebo vyššího standardu pro energetickou náročnost budovy a příznivějšího enviromentálního dopadu.

Více informací o Operačním programu Životní prostředí lze najít na www.opzp.cz.


Datum zveřejnění/aktualizace: 25.4.2017

Zpět na výpis